MEB CCNA Ağ Yöneticisi Yetiştirme Programı 90 ders saati süren  uzaktan eğitim yöntemi ile bir eğitim programıdır. Halihazırda uluslararası CCNA programı da 60 saat standart süreye sahiptir. Ancak Programın içeriğine zamanla Cisco’ya ait teknolojiler ve cihaz uygulamaları artmış, buna karşılık teknoloji bilgilendirmeleri azalmıştır. Yani normal CCNA programında Network Teknolojileri çok az anlatılıyor. Daha çok Cisco’nun kendi ürünlerine yönelik konular işleniyor. Kişinin Network temelleri azsa yada yoksa eğitim ezber halini alıyor. Bu hazırlık semineri kişinin genel Network Teknolojilerindeki eksikliklerini gideriyor. CCNA eğitimini ezberden çıkartıyor. Kolay anlaşılır hale getiriliyor.

  • MEB CCNA Ağ Yöneticisi Yetiştirme Uzaktan Eğitim Programı 90 ders saati süren bir eğitim programıdır. Karma (blended) öğretim modeli çerçevesinde tasarlanmış olan bu kursta, öğrenme etkinlikleri uzaktan öğrenme prensiplerine göre hazırlanmış basılı ders notları, e-kitaplar, çevrimiçi (online) dersler, elektronik forum ve metin tabanlı canlı iletişim (chat) ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Gerekli hallerde video konferans üzerinden canlı dersler ile desteklenecektir. Uygulamalı bölümler gerektiğinde simülasyonlar ile çevrim içi ve laboratuarlarda yüz-yüze yöntemlerle uygulanacaktır.