Yaygın Eğitim CCNP Kursları

  • MEB Programı, piyasa koşulları ve CCNP den beklenenleri göz önünde bulundurarak, MEB programı her iki programı da (Eski ve yeni) destekleyecek şekilde hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak ta eski program içeriğinden yararlanılmıştır. Bu sayede konu kapsamı geniş tutulmuştur. MEB CCNP eğitimi, piyasada verilen diğer CCNP başlıklı kurslardan daha geniş içerik ve standart olarak da daha uzun süreye sahiptir. Ancak sonradan yapılan bir değişiklikle programı rekabetçi ortama taşımak maksadıyla program süresi uluslararası program süresine indirilmiş, içeriklerde olabildiğince paralellik kurulmuştur. Değişiklikten önceki içerikten çıkarılan konular 2 seminer başlığında yapılanmış ve CCNP programını destekleyici olacak şekilde düzenlenmiştir. CCNP+ adıyla ifade edilen bu seminerler CCNP ye ilaveten alınabilmektedir.

  • MEB Programı, piyasa koşulları ve CCNP den beklenenleri göz önünde bulundurarak, MEB programı her iki programı da (Eski ve yeni) destekleyecek şekilde hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak ta eski program içeriğinden yararlanılmıştır. Bu sayede konu kapsamı geniş tutulmuştur. MEB CCNP eğitimi, piyasada verilen diğer CCNP başlıklı kurslardan daha geniş içerik ve standart olarak da daha uzun süreye sahiptir. Ancak sonradan yapılan bir değişiklikle programı rekabetçi ortama taşımak maksadıyla program süresi uluslararası program süresine indirilmiş, içeriklerde olabildiğince paralellik kurulmuştur. Değişiklikten önceki içerikten çıkarılan konular 2 seminer başlığında yapılanmış ve CCNP programını destekleyici olacak şekilde düzenlenmiştir. CCNP+ adıyla ifade edilen bu seminerler CCNP ye ilaveten alınabilmektedir.

  • MEB Programı, piyasa koşulları ve CCNP den beklenenleri göz önünde bulundurarak, MEB programı her iki programı da (Eski ve yeni) destekleyecek şekilde hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak ta eski program içeriğinden yararlanılmıştır. Bu sayede konu kapsamı geniş tutulmuştur. MEB CCNP eğitimi, piyasada verilen diğer CCNP başlıklı kurslardan daha geniş içerik ve standart olarak da daha uzun süreye sahiptir. Ancak sonradan yapılan bir değişiklikle programı rekabetçi ortama taşımak maksadıyla program süresi uluslararası program süresine indirilmiş, içeriklerde olabildiğince paralellik kurulmuştur. Değişiklikten önceki içerikten çıkarılan konular 2 seminer başlığında yapılanmış ve CCNP programını destekleyici olacak şekilde düzenlenmiştir. CCNP+ adıyla ifade edilen bu seminerler CCNP ye ilaveten alınabilmektedir.